فیلتر لنز دوربینمقایسه کالا (0)


فیلتر پلاریزه لنز بنرو Benro Pro CPL 77mm

فیلتر پلاریزه لنز بنرو Benro Pro CPL 77mm

فیلترهای پلاریزه از نوعی شیشه با توانایی پلاریزه کردن نور تشکیل شده اند. فیلتر پلاریزه انعکاسهای نور را که در جهات مختلف از روی سطوح و محیط پراک..

189,000 تومان

فیلتر پلاریزه لنز بنرو Benro Pro CPL 72mm

فیلتر پلاریزه لنز بنرو Benro Pro CPL 72mm

فیلترهای پلاریزه از نوعی شیشه با توانایی پلاریزه کردن نور تشکیل شده اند. فیلتر پلاریزه انعکاسهای نور را که در جهات مختلف از روی سطوح و محیط پراک..

178,000 تومان

فیلتر پلاریزه لنز بنرو Benro Pro CPL 67mm

فیلتر پلاریزه لنز بنرو Benro Pro CPL 67mm

فیلترهای پلاریزه از نوعی شیشه با توانایی پلاریزه کردن نور تشکیل شده اند. فیلتر پلاریزه انعکاسهای نور را که در جهات مختلف از روی سطوح و محیط پراک..

167,000 تومان

فیلتر پلاریزه لنز بنرو Benro Pro CPL 58mmt

فیلتر پلاریزه لنز بنرو Benro Pro CPL 58mmt

فیلترهای پلاریزه از نوعی شیشه با توانایی پلاریزه کردن نور تشکیل شده اند. فیلتر پلاریزه انعکاسهای نور را که در جهات مختلف از روی سطوح و محیط پراک..

139,000 تومان

فیلتر لنز بنرو Benro UV 77mm

فیلتر لنز بنرو Benro UV 77mm

این فیلتر که هم اشعه ی فرابنفش و هم مادون قرمز ( مادون سرخ ) را منع می کند نسبت به دیگر فیلتر های معمول تفاوت دارد . این فیلتر ، به جای استفاده ..

83,000 تومان

فیلتر لنز بنرو Benro UV 72mm

فیلتر لنز بنرو Benro UV 72mm

این فیلتر که هم اشعه ی فرابنفش و هم مادون قرمز ( مادون سرخ ) را منع می کند نسبت به دیگر فیلتر های معمول تفاوت دارد . این فیلتر ، به جای استفاده ..

71,000 تومان

فیلتر لنز بنرو Benro UV 67mm

فیلتر لنز بنرو Benro UV 67mm

این فیلتر که هم اشعه ی فرابنفش و هم مادون قرمز ( مادون سرخ ) را منع می کند نسبت به دیگر فیلتر های معمول تفاوت دارد . این فیلتر ، به جای استفاده ..

74,000 تومان

فیلتر لنز بنرو Benro UV 58mm

فیلتر لنز بنرو Benro UV 58mm

این فیلتر که هم اشعه ی فرابنفش و هم مادون قرمز ( مادون سرخ ) را منع می کند نسبت به دیگر فیلتر های معمول تفاوت دارد . این فیلتر ، به جای استفاده ..

59,000 تومان

فیلتر لنز بنرو Benro SHD 82mm

فیلتر لنز بنرو Benro SHD 82mm

جذب و کاهش اشعه ماوراء بنفش پوشش 16 لایه جهت کاهش انحراف رنگی ‏(‏ Color Aberration ‏)‏ با نرخ انتقال بالای 99 درصد کاهش انعکاس های داخلی بر..

174,000 تومان

فیلتر لنز بنرو Benro SHD 77mm

فیلتر لنز بنرو Benro SHD 77mm

جذب و کاهش اشعه ماوراء بنفش پوشش 16 لایه جهت کاهش انحراف رنگی ‏(‏ Color Aberration ‏)‏ با نرخ انتقال بالای 99 درصد کاهش انعکاس های داخلی بر..

139,000 تومان

فیلتر لنز بنرو Benro SHD 67mm

فیلتر لنز بنرو Benro SHD 67mm

جذب و کاهش اشعه ماوراء بنفش پوشش 16 لایه جهت کاهش انحراف رنگی ‏(‏ Color Aberration ‏)‏ با نرخ انتقال بالای 99 درصد کاهش انعکاس های داخلی بر..

113,000 تومان

فیلتر لنز بنرو Benro SHD 58mm

فیلتر لنز بنرو Benro SHD 58mm

جذب و کاهش اشعه ماوراء بنفش پوشش 16 لایه جهت کاهش انحراف رنگی ‏(‏ Color Aberration ‏)‏ با نرخ انتقال بالای 99 درصد کاهش انعکاس های داخلی بر..

106,000 تومان

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)